تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و ادغام با موسسه مالی واعتباری افضل توس

      به گزارش خبرنگار هفته،خبر از ادغام تعاونی اعتبار دوستان اتحاد گرگان با موسسه مالی اعتباری افضل توس و سپرده شدن سرپرستی آن موسسه در استان گلستان را داده است.

  

      به گذارش خبرنگار ما تعاونی اعتبار دوستان اتحاد گرگان در طی اطلاعیه ای در تاریخ 12/6/90   از اعضاء خود دعوت به عمل آورده تا در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 28/6/90 شرکت نمایند که اعضاء محترم این دعوت را اجابت نموده و در آن مجمع شرکت کرده اند.

 

          جلسه مجمع عموی فوق العاده در ساعت 18 روز دوشنبه مورخه28/6/90 باحضور اعضاءمحترم و مسئولین آغاز گردید و دستورات مندرج در دعوت نامه مطرح و پس از پایان جلسه با اکثریت آراء ، تصمیم به ادغام با موسسه مالی اعتباری افضل توس گرفته شد وبه این ترتیب این تعاونی به موسسه ملی اعتباری افضل توس تبدیل گردید و پس از انجام مکاتباتی ، با مدیریت افضل توس در مشهد، سرپرستی این موسسه در استان گلستان را به این تعاونی واگذار نمودند و این تعاونی با نام جدید خود یعنی موسسه مالی واعتباری افضل توس (سرپرستی استان گلستان) به فعالیت خود ادامه می دهد.

/ 0 نظر / 204 بازدید