بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری استان ها در پاییز ۹۰ اعلام شد

  بازارکار - ایرنا نوشت:

مرکز آمار ایران اعلام کرد : بالاترین و پایین ترین نرخ بیکاری پاییز امسال به ترتیب به استان های البرز با 20.7 درصد و یزد با 4.3 درصد اختصاص دارد. 
استان های بوشهر و خراسان جنوبی به ترتیب با هفت و 7.1درصد کمترین نرخ بیکاری را پس از استان یزد به خود اختصاص داده اند.

استان کرمانشاه با 20.1درصد پس از استان البرز بیشترین نرخ بیکاری را درمیان سایر استان های کشور داشته است.

نتایج این بررسی نشان می دهد،از 31 استان کشور 20 استان دارای نرخ بیکاری دو رقمی هستند.

نرخ بیکاری در پاییز سال 90 برابر با 11.8درصد است که نسبت به پاییز سال 89 (معادل 12.1 درصد) 0.3درصد، کاهش داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز سال 90، برابر با 35.7درصد بوده که نسبت به پاییز سال 89(معادل 37.9 درصد) 2.2درصد کاهش نشان می دهد.

/ 0 نظر / 21 بازدید