جدول سود های سپرده موسسه افضل توس

با توجه به اطلاعات رسیده سود سپرده ها ی موسسه مالی واعتباری افضل توس به شرح ذیل می باشد:

ردیف

مدت سپرده

درصد سپرده

1

6 ماهه تا 9ماهه

21درصد

2

روزشمار

20 درصد

3

1 ساله

23 درصد

4

2 ساله

24 درصد

5

3 ساله

25 درصد

6

4 ساله

26 درصد

7

5 ساله

27 درصد

/ 0 نظر / 25 بازدید