" افضل توس " تابلوهایش را عوض نمی کند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار بانک،در حالی که اواخر سال گذشته ابراهیم درویشی معاونت نظارتی بانک مرکزی خبر از ادغام ۶ موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس به دو موسسه اعتباری در شرف تاسیس داده بود اما با گذشت بیش از چهار ماه از این تصمیم موسسه مالی و اعتباری افضل توس تابلو های خود را تعویض نکرده است.

مشاهدات میدانی خبرنگار اخبار بانک از مشهد که سرپرستی اصلی این موسسه نیز در این شهر واقع شده است حکایت از عدم تغییر تابلوهای این موسسه دارد.

این موسسه بنا به تصمیم بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس فردوسی و فرشتگان ادغام و قرار شد با نام جدید موسسه اعتباری آرمان ادامه فعالیت بدهد.

موسسه مالی و اعتباری افضل توس بنا به تبلیغات محیطی این موسسه که در بزرگراه ها نصب شده است مدعی حدود ۳۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

موسسات مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان به عنوان دو عضو دیگر این ادغام سه جانبه هم اکنون برخی از تابلوهای خود را تعویض نموده اند.

به نظر می رسد چانه زنی و گرفتن کرسی بیشتر در هیات مدیره و مدیر عامل دلیل اصلی این زیر بار نرفتن تغییر تابلو و نام باشد.

موسسه مالی و اعتباری افضل توس دو سال پیش در راستای ساماندهی بخش اول تعاونی اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری از ادغام تعاونی اعتبار قائم و چند تعاونی کوچک شکل گرفته بود.

/ 0 نظر / 23 بازدید