شعبات امین طلاب و قائم زیر نظر سرپرستی افضل توس استان گلستان آمدند

شعبات امین طلاب و قائم طی مراحل قانونی که با سرپرستی این موسسه در مشهد مقدس  داشته اند زیر نظر سرپرستی استان گلستان  در آمده اند و کلیه مکاتبات فعلاً به صورت کتبی و تلفنی می باشد تا زمانی که نرم افزار بانکی این موسسه تکمیل و بین تمام شعبات استان پخش و نصب گردد، که انشاء الله پس از تکمیل و نصب آن در تمام شعبات کلیه مشتریان محترم می توانند از هر شعبه ای امور پرداخت و دریافت را بدون مراجعه به شعبه اصلی انجام بدهند.لذا رضایتمندی مشتریان خوشحالی ما را در بر دارد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
تهماسب

چراااااااااااااااااا؟